ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN

Button Text

Waar gesproken wordt van loper(s), deelnemer(s), vrijwilliger(s) e.d. geldt m/v.

1. De deelnemers verklaren zich bekend met en onderwerpen zich aan de algemene voorwaarden en het reglement.
2. Deelnemers gaan akkoord met het mogelijk gebruik van hun beeltenis in druk, op foto, film, video, TV, internet e.d. voor promotionele dan wel publicitaire doeleinden van Stichting SportSupport Kennemerland zonder daarvoor vergoeding te claimen. De organisatie neemt uw gegevens op in een bestand en kan deze gebruiken t.b.v. mailings m.b.t. de andere hardloopevenementen van SportSupport. Indien u hiertegen bezwaar heeft kunt u dit schriftelijk kenbaar maken aan de organisatie van de Halve van Haarlem.
3. Deelnemen aan de Halve van Haarlem is geheel voor eigen risico en voor eigen verantwoordelijkheid. Voor verantwoord deelnemen aan ons evenement is een goede (loop)conditie en een goede loopuitrusting vereist. De looptrajecten voeren onder meer over heuvels, trottoirs en (smalle) bruggen die na regenval glad kunnen zijn.
4. De deelnemer dient zich er vooraf, al of niet door raadpleging van een arts, van te vergewissen dat zijn gezondheid de voorziene inspanning toelaat. Stichting SportSupport Kennemerland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het ontstaan van welke schade dan ook door bekende of plotseling optredende gezondheidsproblemen van de deelnemer.
5. Stichting SportSupport Kennemerland is op geen enkele manier aansprakelijk voor het zoekraken van kleding en andere persoonlijke eigendommen van deelnemers en begeleiders.
6. De organisatie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor persoonlijk gemaakte kosten wanneer het evenement door overmacht afgelast wordt.
7. Bij afgelasting zal in principe geen nieuwe datum worden vastgesteld; de eerstvolgende editie vindt dan in het volgende kalenderjaar plaats.
8. Inschrijving voor individuele deelname is mogelijk via www.halvevanhaarlem.nl. Betaling geschiedt via IDeal.
9. Inschrijving voor groepen via info@halvevanhaarlem.nl. Betalingen geschiedt via factuur.
10. Inschrijving voor bedrijventeams is mogelijk via www.halvevanhaarlem.nl. Betalingen geschiedt via factuur.
11. Voor deelname aan de 1/2 marathon recratieloop geldt een minimum leeftijd van 16 jaar.
12. Voor deelname aan de 10 km recreatieloop geldt een minimum leeftijd van 12 jaar.
13. Voor deelname aan de 5 km recreatieloop geldt een minimum leeftijd van 10 jaar.
14. Voor deelname aan de kabouterloop adviseren we een minimum leeftijd van 3 jaar. Er geldt een maximum leeftijd van 6 jaar.
15. Voor deelname aan de kidsrun geldt een maximum leeftijd van 12 jaar.
16. De Halve van Haarlem is een hardloopevenement met vastgestelde tijdslimieten. Om in de uitslagen te worden opgenomen en deel uit te blijven maken van het deelnemersveld dienen deelnemers op de 5 km binnen 40 minuten de finishlijn te hebben gepasseerd, deelnemers op de 10 km binnen  1 uur en 20 minuten en deelnemers aan de halve marathon moeten uiterlijk binnen 2 uur het 15 km-punt passeren en uiterlijk binnen 2 uur en 45 minuten de finishlijn hebben gepasseerd.
17. In verband met de veiligheid van de overige deelnemers en de breedte van het parcours zijn rolstoelen, kinderwagens, meelopende huisdieren en meefietsende begeleiders alleen op verzoek bij de organisatie toegestaan.
18. Aanwijzingen van de politie, verkeersregelaars of andere als zodanig herkenbare mensen van de organisatie dienen te allen tijde te worden opgevolgd.

Annulering deelname

19. Restitutie van het deelnamebedrag vanwege annuleren door de deelnemer is in geen enkel geval mogelijk.Het deelnamebedrag van het/de geannuleerde bedrijventeam(s) wordt volledig in rekening gebracht.
20. Doorverkoop of overdracht van startbewijzen is mogelijk; deelnemer dient voor aanvang van het evenement, dit uiterlijk 2 weken van te voren via de e-mail (info@halvevanhaarlem.nl) mede te delen aan de organisatie onder vermelding van naam van de aanvankelijke deelnemer en de persoonsgegevens van de nieuwe deelnemer.
21. Indien de Halve van Haarlem door overmacht op het laatste moment moet worden afgelast, zal geen restitutie van deelnamebedragen plaatsvinden. Deelnemers houden recht op eventueel bestelde T-shirts en andere bestelde goederen.

26 september 2021

Social Media

Volg ons op Facebook en Twitter voor alle actuele informatie.

Teva
361 Degrees
SportSupport
SportSupport Loopcircuit
AH Vos
Sport- en Beweegkliniek
Jeugdfonds Sport en Cultuur