ALGEMENE VOORWAARDEN

Waar gesproken wordt van loper(s), deelnemer(s), vrijwilliger(s) e.d. geldt m/v.

 1. De deelnemers verklaren zich bekend met en onderwerpen zich aan de algemene voorwaarden en het reglement.
 2. Deelnemers gaan akkoord met het mogelijk gebruik van hun beeltenis in druk, op foto, film, video, TV, internet e.d. voor promotionele dan wel publicitaire doeleinden van Stichting SportSupport Kennemerland zonder daarvoor vergoeding te claimen. De organisatie neemt uw gegevens op in een bestand en kan deze gebruiken t.b.v. mailings m.b.t. de andere hardloopevenementen van SportSupport. Indien u hiertegen bezwaar heeft kunt u dit schriftelijk kenbaar maken aan de organisatie van de Teva Halve van Haarlem Walk.
 3. Deelnemen aan de Teva Halve van Haarlem Walk is geheel voor eigen risico en voor eigen verantwoordelijkheid. Voor verantwoord deelnemen aan ons evenement is een goede (wandel)conditie en een goede wandeluitrusting vereist. De routes voeren onder meer over heuvels, trottoirs en (smalle) bruggen die na regenval glad kunnen zijn.
 4. De deelnemer dient zich er vooraf, al of niet door raadpleging van een arts, van te vergewissen dat zijn gezondheid de voorziene inspanning toelaat. Stichting SportSupport Kennemerland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het ontstaan van welke schade dan ook door bekende of plotseling optredende gezondheidsproblemen van de deelnemer.
 5. De organisatie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor persoonlijk gemaakte kosten wanneer het evenement door overmacht afgelast wordt.
 6. Inschrijving voor individuele deelname is mogelijk via www.halvevanhaarlem.nl.
  Betaling geschiedt via IDeal of creditcard.
 7. Inschrijving voor groepen via info@halvevanhaarlem.nl.
  Betalingen geschiedt via factuur.
 8. Aanwijzingen van de politie, verkeersregelaars of andere als zodanig herkenbare mensen van de organisatie dienen te allen tijde te worden opgevolgd.

  Annulering deelname

 1. Er wordt geen restitutie van het deelnamebedrag verleend bij annulering door de deelnemer zelf.
 2. Doorverkoop of overdracht van de stempelkaart is mogelijk; deelnemer dient voor aanvang van het evenement, dit uiterlijk 2 weken van te voren via de e-mail (info@halvevanhaarlem.nl) mede te delen aan de organisatie onder vermelding van naam van de aanvankelijke deelnemer en de persoonsgegevens van de nieuwe deelnemer.
 3. Indien de Teva Halve van Haarlem Walk door overmacht (covid-19) op het laatste moment moet worden afgelast, zal restitutie van deelnamebedragen plaatsvinden.

Algemene veiligheid- en hygi├źneregels voor iedereen

 1. Voor alles geldt: gebruik je gezonde verstand.
 2. Heb je klachten? Blijf dan thuis en laat je zo snel mogelijk testen.
 3. Blijf ook thuis als jij, een huisgenoot of een nauw contact positief op het coronavirus is getest.
 4. Ga direct naar huis als je tijdens het evenement last krijgt van neusverkoudheid of loopneus.
 5. Niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak. Meld jezelf wel even af en geef aan waarom je dat doet.
 6. Houd 1,5 meter afstand van iedereen die 18 jaar of ouder is.
 7. Vermijd drukte.
 8. Was regelmatig je handen met water en zeep.
 9. Schudt geen handen.
 10. Bij de horeca gelegenheden gelden de regels en richtlijnen van de desbetreffende horeca.
 11. Indien je na het evenement (17.30 uur) bij de horeca wilt aansluiten, dien je vooraf een reservering te maken, hierin volgen wij de richtlijnen van het RIVM.