ORGANISATIE

SportSupport

De Teva Halve van Haarlem wordt georganiseerd door SportSupport. SportSupport is al 20 jaar actief in het verzorgen van informatie, advies, organisatie en ondersteuning van de sport in de regio Zuid-Kennemerland in de meest brede zin van het woord.

Breedtesportstimulering is de kerntaak van SportSupport, daarnaast organiseert SportSupport een scala aan regionale sportevenementen en heeft het een aparte topsporttak, Stichting Topsport Kennemerland.

Sportevenementen

Een aantal sportevenementen die worden georganiseerd door SportSupport zijn onder andere: de Olympische Dag Haarlem, de Huldiging Sportkampioenen Haarlem, wandeltochten, de ZorgSpecialist Grachtenloop en de Heemstede Loop en diverse SportInstuiven in de schoolvakanties. Daarnaast ondersteunt SportSupport ook een tweetal hardloopevenementen, de ZorgSpecialist Loop en de Letterenloop.

Maatschappelijke functie

Bij SportSupport is vooral de maatschappelijk functie van sport erg belangrijk. Dit uit zich in de diverse projecten die worden geïnitieerd en uitgevoerd. Hierbij moet men denken aan het Aangepast Sporten, Ouderensport, Sport in de Wijk, JeugdSportPas, Schoolsport en Verenigingsadvies en Verenigingsondersteuning. Voor vijf gemeenten treedt SportSupport op als inhoudelijk en juridisch werkgever van buurtsportcoaches.

Buurtsportcoaches

De buurtsportcoach is in een gebied (buurt, stadsdeel, dorpskern, gemeente) actief als professional die sport versterkt en verbind. In uw gebied en voor uw school kan de buurtsportcoach verbindingen leggen met maatschappelijke partners, zoals sportverenigingen, zorg, gezondheid en welzijn. De buurtsportcoach kan bijvoorbeeld op en om school sport-/beweegactiviteiten organiseren, optreden als brede schoolcoördinator, doceren van gymles of de gezonde school implementeren. Binnen de gestelde kaders biedt de buurtsportcoach maatwerk.

Met dit pakket aan sportactiviteiten en -projecten biedt SportSupport een breed scala van (sport)mogelijkheden aan, waarmee het de inwoners en verenigingen van Zuid-Kennemerland graag van dienst is.

Voor meer informatie neem je contact op met SportSupport op 023 526 03 02.

Of via e-mail: Klik hier.

26 september 2021

Social Media

Volg ons op Facebook en Twitter voor alle actuele informatie.